Žiniukų Mokyklėlės Mokinuko Kuprinėlė

Kiekvieną pamokėlę reikės turėti:

1. Kuprinę, penalą;
2. Spalvotų pieštukų;
3. Paprastą pieštuką;
4. Trintuką;
5. Drožtuką su dėžute.

Muzikos pamokėlei:

Gera nuotaika nes šoksime, žaisime žaidimus
ir daug daug dainuosime.

Anglų kalbos pamokėlei:

Puiki nuotaika. Anglų kalbos mokytoja perduos tėveliams parengtą anglų kalbos
pamokos medžiagą. Jei namuose turėsite laisvo laiko ir kartu su vaikučiu pakartosite
pamokos žodelius – bus puiku.